Etiketinõuded naistele

Foto: Stockmann

Foto: Stockmann

Kui olete saanud kutse üritusele, mis eeldab riietuse valikul teatud etiketi järgimist, aitab riietumistavade tundmine valida õige rõivastuse üritustele, mille kutsetel on esile toodud riietumisstiil. Riietumisetiketti ei pea alati täitma, aga stiilne reeglite rikkumine eeldab etiketi tundmist.

Rusikareegli kohaselt võib inimene kanda konkreetse või sellest kõrgema taseme kohaseid rõivaid.

 

 

 

 

Seejuures tuleb siiski silmas pidada järgmist:

  • Ei peeta heaks tavaks oma riietusega peaperemeest või perenaist (eeldusel, et selline isik on olemas) üle trumbata.
  • Paljud inimesed loevad olukorda, kus külalise rõivastus etiketiga nõutavast liialt erineb, ebaviisakaks või ekstsentriliseks. “Liialeminek” sõltub konkreetsest olukorrast.
  • Kui siiski tekib kahtlus, mida selga panna, on soovitav korraldajatega ühendust võtta või järgida kehtivat etiketti.

Stockmann annan naistele etiketi osas nõu.

White tie – Crawate blanche – Frakk 

Formal ehk Formal dress – pidulik riietus, ka white tie ehk valge lips.

Etiketile vastavad sündmused: diplomaatilised vastuvõtud/ballid, ooper, Mardi Gras/heategevusüritused/debütantide ballid, olulised heategevuslikud rahakogumisüritused

“Pidulik riietus” on tavaline moetermin, mida kasutatakse pidulike sündmustega – kaasa arvatud pulmad, debütantide ballid, jne. – sobiva riietuse kirjeldamiseks.
Erinevalt muust moemaailmast kasutatakse piduliku riietusstiili kirjeldamiseks pigem meeste- kui naisterõivastust kirjeldavaid termineid. Meeste pidulikku riietust “reguleerivad” traditsioonid; neid järgitakse väga rangelt eeskätt konservatiivsete seltskondlike ürituste – näiteks kuninglikud pulmad – puhul ning tegemist on loomingulise, keskkooli lõpuballidel, ballidel ja meelelahutustööstuste auhinnashowdel nähtava piduliku riietuse peamise inspiratsiooniallikaga.

Valget lipsu nõudvat rõivastust kirjeldatakse sageli kui “pidulikku” või isegi “väga pidulikku” rõivastust ning musta lipsu nõudvat rõivastust käsitletakse “pidulikuna”. Isegi salongiülikonda, mida on traditsiooniliselt peetud pigem mitteametlikuks riietuseks, kantakse sageli omamoodi pseudo-piduliku rõivastusena. Lisaks lubavad kaasaegsed moekonsultandid musta lipsu kandmist kõige pidulikumatel üritustel ning musta lipsu alternatiivne muud tüüpi pidulikel üritustel. Sellest tulenevalt on hakatud termineid “valge lips” ja “must lips” kasutama selleks, et eristada konkreetset riietumisetiketti ning vältida segaduse tekitamist mitmetähenduslike terminitega “pidulik” ja “poolpidulik”.

Black tie – Crawate noir – Tuxedo – smoking

Semi-formal – poolpidulik õhturiietus, ka black tie ehk must lips.

Etiketile vastavad sündmused: pulmad, esietendused, debütantide ballid
Riietusnõuded on laias laastus analoogilised mustale lipsule esitatavatele nõuetele ning viitavad rõivastusele, mis jääb salongiülikonna ja konservatiivse valge lipsu ülikonna vahele. Õhtuti eeldab poolpidulik rõivastus õhtuülikonda ja enne kella 18 aset leidvate sündmuste korral visiitülikonda. Naised kannavad sõltuvalt kellaajast traditsiooniliselt õhtukleiti või kokteilikleiti.

Kokteiliõhtu riietus tähendab tumedat ülikonda. Kutsel olev märge Cocktail Attire ehk kokteiliõhtu riietus tähendab naiste puhul elegantset lühemat kleiti ja meeste puhul tumedat ülikonda. Pärast kella 17 peaksid mehed kandma valget särki ja lipsu. Naiste puhul on kõige tavalisemaks valikuks “väike must kleit”. Tänapäeval kasutatakse antud terminit reeglina siis, kui poolpidulik rõivastus oleks liialt ülepakutud ning sellele eelistatakse linlikult šikki stiili.

Informal ehk ametlik riietus; etiketile vastavad sündmused: diplomaatilised kohtumised, ärikohtumised.

Tegemist on Euroopa traditsioonidele vastava riietumisetiketiga, mida iseloomustavad ülikond ja lips. Pidulikkuse skaalal on tegemist tavalisest äririietusest pisut pidulikuma, kuid samas siiski poolpiduliku stiiliga võrreldes pehmema variandiga. Rõivastus on tavalisest ametiriietusest pisut esinduslikum, kuid pakub võrreldes poolpiduliku riietusega rohkem võimalusi eneseväljenduseks. Stiili ei tohiks segamini ajada ametiriietuse või smart casual stiiliga – tavakasutuses peavad paljud inimesed ametlikust riietusest rääkides silmas pidulikku riietust (tehnilises mõttes – valget lipsu ja musta lipsu) ja pidulikust riietusest rääkides väga pidulikku; sellist varianti ei pea riietumisetiketi eksperdid aga aktsepteeritavaks.

Meeste puhul on ametliku riietuse näol tegemist ülikonnaga – komplektiga, mis koosneb pükstest ja nendega sobivast pintsakust. Pintsak on reeglina tumedat värvi (triipudega või triipudeta materjalist), hall, tumesinine või pruun (pruuni värvi ametlikku ülikonda peetakse küll sageli “vanamoodsaks” ning see seostub pigem kahekümnenda sajandi alguse ja keskpaigaga). Ülikonda kantakse pikkade varrukatega triiksärgi ja lipsuga.

Naiste ametlikku riietust võib rangelt võetuna kirjeldada meestele kehtestatud standardi järgimisena – klassikaline kostüüm, mis koosneb jakist ja sellega sobivast seelikust või pükstest ning pluusist. Kuna ametlikku keskkonda sobivaid aktsepteeritavaid naisterõivaid on teisigi, ei kanna naised kirjeldusele vastavat rõivastust nii sageli kui mehed.

Ametlikku rõivastust loetakse tänapäeval konservatiivseks riietusstiiliks, mis sobib praktiliselt igasuguse piduliku või formaalse sündmusega, mis ei eelda valget või musta lipsu. Nii kantakse selliseid rõivaid reeglina religioossetel üritustel, matustel, valitsusasutustel, koolides ja muus kontekstis, kus vaba aja riideid ei aktsepteerita, kuid pidulik rõivastus mõjuks ülepakutuna.

Ametlikku rõivastust tuntakse tänu tugevatele seostele äriga ka rahvusvahelisele standardile vastava ärirõivastuse või ametliku ärirõivastuse nime all.

Casual – Sundimatu – Praktiline tänavariietus

Vabaajariietus

Terminit Casual ehk vabaajariietus kasutatakse erinevate rõivaste – alates Smart Casual stiilist ning lõpetades spordiriietusega – kirjeldamiseks

Smart Casual

Tüüpilised üritused: ärialased üritused; kirikuga seotud üritused.

Smart casual – Moodne riietus

Pidulik vaba aja riietus.

Pidulik vaba aja riietus, ka Smart Casual, kujutab endast populaarset riietumisstiili, mis kerkis 1990ndatel aastatel esile läänemaailma valgekraede töökohtades. Osaliselt on tegemist ametliku riietusega (ülikonnad ja lipsud, vahel nimetatakse antud stiili ka rahvusvaheliseks standardseks ärirõivastuseks), mis kujutas endast kunagi juhtide ja ametnike standardrõivastust. Komplekti kuuluvad kindlasti ülikonnapüksid; teksapükse reeglina piduliku vaba aja riietusena ei aktsepteerita. Akadeemilises ja teaduslikus õhkkonnas on teksapükste kandmine triiksärgiga siiski lubatud. Lisaks ülemisele kraenööbile võib särgil avatuks jääda ka ülevalt teine nööp.

Smart Casual koosneb reeglina bleiserist või sportlikust jakist, mida võib kanda lipsuga. Ülikonnad kuuluvad reeglina rohkem ametliku riietuse alla. Teatud juhtudel on lubatud ka teksapükste kandmine sportliku pintsakuga.

Rahvariided

Rahvariided sobivad kandmiseks igasugustel üritustel; üksikasjalikke andmeid leiate valge lipsuga seonduvat kirjeldavast lõigust.

Eelpool kirjeldatud kolm stiili puhul on lähtutud nende kõige rangemast piiritlusest. Sellegipoolest ajavad inimesed nimetatud kolm stiili sageli omavahel segamini; seega palume ürituse korraldajaga konsulteerida, et olla veendunud valitud rõivastuse sobivuses üritusega (nt. kasutavad inimesed sageli esimese kolme stiili kirjeldamiseks määratlust “pidulik”; “ametliku” stiili all peetakse seevastu silmas vabaajariietust.

Allikas: Stockmann

Modelliagentuur
Author: Modelliagentuur