Viru Keskuse parima teenindusega pood on Monton

Viru Keskuse teeninduskohtade ning kaupluste regulaarse teenindustaseme kontrolli käigus saavutas esimese poolaasta vahetulemuste põhjal esmakordselt testostlemise maksimumtulemused Montoni kauplus. Viru Keskus korraldab järjepidevalt teenindustaseme koolitusi ning kvaliteedikontrolle, aidates seeläbi kaasa esinduste hea teenindustaseme edendamisele.

Viru Keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuhi Taivi Koitla sõnul on Montoni saavutus hea näide sellest, kuidas regulaarne ja süstemaatiline panustamine teeninduse kvaliteedi tõstmisesse viib reaalsete tulemusteni: “Koolitused ning erinevad kontrollmeetodid aitavad teeninduskohtadel hinnata nii enda töö tulemuslikkust kui ka võrrelda oma taset konkurentidega.”

„Meil on äärmiselt hea meel, et saime niivõrd positiivset tagasisidet – Viru Keskuse Montoni poe külastatavus on väga kõrge ja selles valguses on saavutatud 100%-line kvaliteeditulemus suurepärane. Selline tulemus on kaupluse tublidele töötajatele ning juhatajale väga heaks motivatsiooniks ka edaspidi taset sama kõrgel hoida,“ sõnas Baltika Eesti tütarettevõtte Baltman OÜ juht Pille Põldsam.

Uuring hindas teeninduskoha ilmet, teenindajate välimust ning suhtlemisviisi, professionaalsust ning ostlemiskogemuse emotsionaalset üldmuljet. Tänavuse testostlemise esimene voor toimus aprillist maini ning hõlmas Viru Keskuse 108 teeninduskohta. Kokku vaadeldi igapäevast klienditeenindust 226 külastuse käigus, sealjuures enamus teeninduskohti külastati kahel korral.

Modelliagentuur
Author: Modelliagentuur